Qi, Shouhua, 1957-

Purple Mountain : a story of the rape of Nanking / Shouhua Qi. - Southington, CT : WingsAsClouds Press, c2010. - vii, 274 p. ; 21 cm.

Based on When the Purple Mountain burns: a novel.

145287316X 9781452873169


Nanking Massacre, Nanjing, Jiangsu Sheng, China, 1937--Fiction.
Sino-Japanese War, 1937-1945--Fiction.


Nanjing (Jiangsu Sheng, China)--Fiction.
China--History--1928-1937--Fiction.