Franssens, Marieke.

Het beleid van de jeugdmagistraat / Marieke Franssens, Johan Put, Johan Deklerck. - Leuven : Universitaire Pers Leuven, 2010. - 1 online resource (xvi, 352 pages) : illustrations. - JSTOR eBooks Samenleving, criminaliteit en strafrechtspleging . - Samenleving, criminaliteit & strafrechtspleging. .

Includes bibliographical references.

D. 1. Inleidende beschouwingen -- d. 2. Juridische analyse -- d. 3. Literatuuronderzoek -- d. 4. Het empirisch onderzoek -- d. 5. Conclusies en aanbevelingen.

In de gerechtelijke jeugdbescherming valt de laatste jaren een stijgend aantal vorderingen en opgelegde maatregelen te noteren, zowel in zaken met betrekking tot problematische opvoedingssituaties (POS) als jeugddelinquentie (MOF). Deze toename is deels het gevolg van een groeiende instroom van minderjarigen. Daarnaast zijn ook de beslissingen van parketmagistraten en jeugdrechters in de verschillende fases van de gerechtelijke procedure van groot belang. En juist over de manier waarop deze beslissingen tot stand komen, is weinig gekend. In Het beleid van de jeugdmagistraat onderzoeken de auteu.

9789461660480 9461660480

22573/ctt8xmvqq JSTOR


Juvenile courts--Belgium.
Juvenile delinquency--Belgium.

KJK4720 / .F73 2010

345.49308